Marlies de Wit
Marlies de Wit
Alles over wijn, cocktails, eten, reizen, bewegen enz.

Privacyverklaring:

Vastleggen en verwerking van gegevens; De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van www.marliesdewit.com te vallen. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden buiten www.marliesdewit.com

www.marliesdewit.com gebruikt je gegevens om je te informeren over ervaringen en producten.

Ik beveilig je gegevens; Ik beveilig de verwerkte gegevens, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Ik link naar websites; Op mijn website www.marliesdewit.com staan hyperlinks naar andere websites ik ben  niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Ik gebruik cookies; www.marliesdewit.com maakt gebruik van cookies of een vergelijkbare technologie om deze website te beheren en dat helpt mij om beter te begrijpen hoe u deze website gebruikt.

Ik kan wijzigingen doorvoeren; www.marliesdewit.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage; Vragen om inzage en of wijzigingen in je persoonsgegevens of klachten over privacy kun je richten aan marliesdewit.blog@gmail.com